Jeanette W Schjetne i klatreveggen

Årsmøte Stjørdal Klatreklubb

Til medlemmene i Stjørdal klatreklubb

Innkalling til årsmøte i Stjørdal klatreklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stjørdal klatreklubb.

Årsmøtet avholdes den 27. mars kl 19.00 på et møterom i Stjørdalshallen. Hvilket møterom det blir, vil bli publisert på Facebook siden vår Stjordal klatreklubb og hjemmesiden vår www.stjordalklatreklubb.no senest en uke før årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.mars til stjordal_klatreklubb@live.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, både på Facebook siden vår Stjørdal klatreklubb og hjemmesiden vår www.stjordalklatreklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Stjørdal klatreklubb i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Leter du etter informasjon?

Her finner du noen nyttige lenker: